Mar Gharok

Två av orkklanernas sköldar
Illustrerade av Johan Sundman

Faktaruta

Allmän information

Kategori: Landområde
Plats: Nordvästra Talanrien, norr om Nirai
Klimat: Fyra årstider, väldigt kalla vintrar och relativt karga somrar
Regioner: Mar Gharok
Andra namn: Orkmarkerna
Statsskick: Klaner med egna ledare
Regent: Klanerna är självstyrande
Övriga ledare: Krigsledare och shamaner
Huvudstad: Ingen gemensam stad mellan klanerna
Viktiga städer: Gar Oroth

Övrig information

Invånare: Orker
Folkmängd: 300 000
Språk: Orkiska
Valuta: Byteshandel
Politisk situation inrikes: Ostabil
Politisk situation utrikes: Ostabil
Bundsförvanter: Eventuella allianser klaner sinsemellan
Religion: Naturreligioner och dyrkan av krigshjälten Mal’rokh

Orkernas krigsflagga i Mal’rokhs ära
Illustrerad av Johan Sundman

I nordväst i grässlätterna under Järnbergen lever orkernas klaner. Det är stora till växt och ett krigarfolk som inte ska förväxlas med vättar. Oftast mörkgröna eller bruna i hudton är de stora och muskulösa och har en kultur som cirkulerar runt spiritualism i allting och där man lägger djurens andar högt. Klanerna styrs av shamaner eller den starkaste krigaren i klanen, och man gör inte direkt någon skillnad på kvinnor eller män. De är jägare som lever på landet men varje klan har en något egen kultur. Vissa är mer aggressiva än andra, där klanens medlemmar måste visa sitt värde genom att kriga och döda, medan andra är fridfulla och vill leva ifred. Det är de krigiska klanernas plundringar som ger orkerna så dåligt rykte i världen.

Historia

Så länge man minns har det alltid funnits orkklaner i Mar Gharok. De gjorde sig speciellt fruktade runt om i världen genom kriget som började år 363 i andra tidsåldern, känt som Orkkriget, som påbörjas då en stor krigsherre vid namn Mal’rokh bland orkernas stammar i Mar Gharok förenade orkerna under sin banér. De marcherar mot Tarnaq, Zirthimar, Nirai och Nela’thaënas för att visa sin styrka och vidka sina gränser. Efter flera år av krig krossas orkernas armé av världsårdet Cirkelns allierade i en gemensam militär aktion, men Mal’rokh blev en symbol och martyr för orkerna, speciellt för de stammar med en kultur mer centrerad kring strid. Sedan dess har inte orkerna gjort mycket väsen om sig gällande världspolitiken, förutom eventuella räder av olika klaner som terroriserat landsvägarnas resenärer och handlare.

Mal’rokhs banér
Illustrerad av
Johan Sundman

De flesta känner till Gar Oroth som är den största orkstaden i Mar Gharok, styrd av ulv-klanen. De är den mest diplomatiska orkstammen med en civilisation som mer påminner om människornas, och har till och med under vissa perioder haft ambassadörer i vissa länder. Deras diplomati har gjort det möjligt för kringresande orker att bl.a. arbeta som legoknektar eller vakter runt om i världen.

Folkets utseende

Orkerna är oftast längre än människor, och varierar från ca 2-2,5 meter i längd. De har mörkgrön och mörkbrun hy. Krigarna är oftast bredaxlade och muskulösa, medan shamanerna brukar ha ett mer tanigt utseende. Trots det är de kraftigare byggda än exempelvis människor, och har stora hörntänder som sticker fram över läpparna även då munnen är stängd, vilket ger dem ett farligt utseende.

Namn

Orkerna bär oftast bara sitt tilltalsnamn, i kombination med vilken klan de tillhör.

Samhälle

Orkklanernas samhällen varierar väldigt mycket beroende på vilken klan man kommer ifrån. Hör man till ulvklanen och är uppvuxen i Gar Oroth har man ofta en fredligare uppväxt än i många andra orkklaner. Kulturen centrerar sig mer kring jakt, och respekten för de djur och byten man fångar, men även vördnaden för sin familj, sina förfäder och det spirituella. Givetvis är de stora krigare för att skydda sina länder från andra rivalierande orkklaner. Många andra orkklaner har en kultur mer baserad på krig, där man redan som barn måste visa sin styrka genom att ständigt slåss och kriga, och samla trofeer från sina offer.

Orkernas byar består oftast av enkla byggnader

Religion

Orkerna har ingen enhetlig tro, men de flesta klaner idkar någon form av naturreligon där man tillber och vördnar djurens och förfädernas andar. Andra idoliserar stora krigare som  tillhört sin klan, som nästan får gudaliknande status, och namnet Mal’rokh, krigsherren som förenade orkerna länge sedan, kan ofta höras som ett krigsrop. Hans död och martyrdom har gjort honom till en legend, ett namn värt att kriga för.

Militär styrka

Någon enhetlig militär styrka har det inte funnits sedan orkkriget. Alla klaner står på egna fötter, och i ovanliga fall har vissa klaner förenats för att utplåna någon annan klan.

Mar Gharok

Mar Gharok är ett relativt kargt land, fyllt med klippor, kullar och grässlätter. Längs med rödfloden och de mer sydliga delarna av landet är det mer bördigt, medan det mot järnbergen i norr är mer kargt.

Senaste händelser

Om Mar Gharok finns inget speciellt att nämna ur världspolitisk synvinkel.

Allianser

Inga nämnvärda.

Rollspelstips  

De som rollspelar som orker och vill resa fredligt och fritt i världen tillhör oftast ulvklanen och kommer från Gar Oroth. Annars kan man exempelvis vara en legoknekt eller hitta på någon annan situation där en ork rör sig omkring i världen. 

Bilder

https://www.artstation.com/artwork/34l3J

Leave the field below empty!

A password will be emailed to you.