Viktor

Viktor har inte alltid varit hans namn och han har ej heller levt hela sitt liv i skuggan av det forna kungadömet Tarnaq. Men för honom har alla andra tider i hans liv bara varit en färdsträcka till där han är idag. I det forna riket har människor överlevt och bott kvar i mindre samhällen, utan någon centralmakt eller särskild koppling till andra av människornas länder. Deras liv är hårda, med ständiga hot från både vättar och mörkeralver. Men det är också ett fritt liv, och frihetskänslan ligger djupt rotad hos de Tarnaqiska ättlingarna. Från en tid då religioner var vida spridda och skilda levde en kvar, den som berättade om balansen. Det fanns en skapare, men också en förstörare. Ordning och kaos. Ljus mot mörker. Precis som den kamp som utspelade sig eoner före människornas tid.

Genom årtusendena efter Tarnaqs fall levde denna tro kvar, lockande med för utomstående för sin frihet, de gråzoner som tron erbjöd. Där det fanns ljus behövdes det även mörker. Ordningen krävde kaos för att livet skulle fortsätta. Men många såg hur lagar och normer växte fram genom människornas riken vilket födde en motreaktion i deras inre. Snart föddes en ny troslära, en som bara följde mörkret och dess förstörande krafter. I skydd av civilisationen kunde denna lära sprida sig, infiltrera även de finaste rummen hos kungar, högmän och kyrkor. En löst sammansatt grupp, utan organisation eller ledare, endast agerandes på agendan att försöka återskapa balans. Rådgivare som hetsade sina kungar till krig, präster som gick mot sina överordnade, riddare som bröt sina löften. Men aldrig kom deras sanna tro upp till ytan eller offentligheten, utan slätades av som ensamma och förvirrade individer.

I de stora vidderna av Tarnaqs forna rike växte däremot en mer sammansatt grupp fram. De försakade, förrådda och utstötta fann en mening. Det började som några få utbygdsjägare som jagade iväg och dräpte hot från monster, vättar och mörkeralver. Dåd som aldrig fick någon konsekvens och därför ej behövde en anledning. Gruppen blev större och större, eftersom många lockades av denna blodsutgjutelse och fria livsstil. 

Århundraden passerade. För var dag som religionerna som hedrade ljuset och fördömde mörkret växte, så blev de andras troslära bara mörkare och mörkare, nästan som i en perfekt balans och motsats. Viktor möttes av denna tro för lite mer än tio år sedan. Han kom till Tarnaq i sökande efter sin gud, men fick då möta en annan som hade svar på alla hans frågor. Viktor var en tacksam människa att indoktrinera, för han hade tappat både hopp och sig själv. Hos dem fann han en mening.

Under dessa tio år drev han omkring med ibland större, ibland mindre sällskap. För det mesta jagade de potentiella hot mot samhällena, men ibland kunde det sluta med att de gav sig på människorna själva. Det som hände inom denna spridda och ljusskygga grupp under denna tid är dock avgörande för vad som sker härnäst. Någon hade börjat organisera dem, skicka budskap och uppmaningar att tiden var inne att komma ut ur skuggan och påbörja ett oheligt krig mot ljusets religioner. Balansen måste återställas och de manades att börja med Athal.

Men att följa order eller uppmaning var knappast deras styrka och dessa passerade nästan obemärkt förbi. Till dess att prästerskapet i Karm börjat rensas ut. Det sågs som ett tecken att tiden var inne. Långsamt började de mobilisera i norr. Knappa året senare uppenbarades demon Aypeyros i Karm, vilken sågs som en apostel till deras gud. Med Karm försvagat efter slaget om Loradon så hade denna skuggfigur lyckats fånga både förtroende och uppmärksamheten från Viktor och hans likar. Världen var redo att återgå till kaos, så som det var innan skaparen.

Full biografi

 

Utseende

Viktor är något längre än gemene man, bredaxlad men annars normalbyggd. Även om hans hår och skägg är mörkt så finns tydliga drag i ansiktet som vittnar om hans karmanska ursprung. Hans ögon är grå och blicken intensiv. Vid första anblick kan det dock verka som att han har olikfärgade ögon, då han har anisokori som gör att pupillen på höger öga är konstant vidgad. Detta drabbades han av i samband med att han blev brännmärkt som tonåring. Brännmärket går tvärs över ögat i ett mörkt och brett ärr som sträcker sig ned en bit på kinden.

Viktor klär sig uteslutande i mörka kläder som hör hans ordern till. De har visserligen ingen direkt enhetlig uniform utan rustningarna kan bestå av allt från rostiga ringbrynjor till läderharnesk och ibland full plåtrustning. Vad än de kommit över. Endast de mest skickliga och brutala i ordern har kommit över dvärgsmidda rustningar. Det som enar dem är den långa, svarta rock eller tunika, ofta med luva som pryds av ett emblem föreställande en röd solförmörkelse. Ingen större vikt läggs till att hålla sin utrustning ren, prydlig eller överflödig. Inte alltid sig själv heller, men Viktor håller sitt hår och skägg relativt kort, mest för att det är praktiskt så. 

Vapen likt rustning består som oftast av vad man kommit över, men de är ofta talrika då han gärna gömmer dem på de mest påhittiga ställen. Det som oftast bärs synligt är dock ett långsvärd, en dvärgsmidd stridsyxa och två dolkar som ser ut att komma från Dar Zakhar.

 

Personlighet

Man hade lätt kunnat tro att Viktor är en blodtörstig galning vars enda mål i livet är att samla skallar till sin guds tron. Men så är självklart inte fallet. Visst tycker han att blodspillan är rättfärdigat och en nödvändighet vid många tillfällen, men han är ingen galning. Precis som alla människor har han drömmar, mål, nöjen, brister och inre konflikter.

För att skrapa lite på ytan så kan man säga att han uppfattas som en tänkande person, med en moral man kan ifrågasätta, men med en övertygelse man inte kan förbise. Han kan uppfattas som lite av en hycklare, eftersom hans handlingar inte alltid styrker hans ord och han besitter en impulsivitet som kan göra honom väldigt opålitlig. Men han är dedikerad i det han gör, och kan alltid rättfärdiga sina handlingar. Ur sitt perspektiv åtminstone.

 

Egenskaper och förmågor

Viktor är ingen vapenmästare eller särskilt framstående krigare. Men han är rå, brutal och fanatisk när han tar till våld. I krig och kaos ska världen förgås, och ur askan en ny värld resa sig. Dessa ord tror han blint på vilket ger honom mening och mod vilket därför gör honom till en formidabel motståndare.

Han besitter heller inte några magiska förmågor men har efter sin tid i ordern bevittnat mycket av det som i andras ögon skulle klassas som förbjudna läror. Inte heller är han någon akademiker men har en förståelse för hur världen, maktspel och förtryck hör ihop. 

Däremot så utmärker han sig i sin förmåga att få folk att lyssna på honom. Han har en retorik som talar till den stora massan och ett brett register vad gäller röstläge och takt. Rösten är djup och inhyser likväl trygghet som trovärdighet hos andra, samt med en naturlig klang av själslig plåga vilken predikant som helst kunnat döda sin egen mor för att ha.

 

Fakta

Namn: Viktor (ej födelsenamn)
Kön: Man
Född: 1387 (35 år)
Längd: ca 185
Ögonfärg: grå (anisokori höger öga)
Hårfärg: mörkt
Födelseort: Bondesamhälle i Karm
Folkslag: Människa
Lojalitet: Celdunos

Leave the field below empty!

A password will be emailed to you.