Jättar

Jättar

Jättarna är få i antal och bosatta öster om Kaldrland. Det är en fredlig naturnära och shamanistisk kultur, men på grund av sin stora och hotande växt som ofta är runt 4-5 meter hög och de långa horn de bär, har Kaldrländska krigare ofta jagat dem. Jättar är tåliga och svåra att besegra, och har därför ansetts vara en stor heder för de som lyckats dräpa en av dem.

Flera hundra år sedan samlade sig jättarna och utförde en förebyggande attack mot Kaldrland, och på grund av den enorma förödelsen jättarna skapade har en tyst fred uppstått mellan Kaldrland och Jotunheim.

Jotunheim är Faelgras huvudstad, där jättarnas regenten har sitt säte och ett stort antal av jätteklanerna håller hus. Däremot kan man inte se på det som en traditionell huvudstad, då det är mer som en samlingsplats där det hålls råd. Likaså är det en spirituell plats där man kan få vägledning av jättarnas visa shamaner. Platsen fungerar också som en fristad i krissituationer och är lätt att försvara då den ligger uppe i bergen genom ett trångt bergspass.

Jättarna i Faelgras

Faelgras är jättarnas rike, som ligger öster om Kaldrland, där jättarna rör sig fritt. Det är ett stillsamt samhälle och har inte stora bosättningar som andra folk. Klanerna lever ett relativt nomadiskt liv och lever på landets rikedomar. Ibland samlas klanerna i huvudstaden Jotunheim för att lösa tvister eller svåra frågor som berör hela folket. Jättarna är stora och ser farliga ut, men är i regel ett fredligt folk som håller sig undan främlingar.

Post your comment

Leave the field below empty!

A password will be emailed to you.