Mahadwen

Mahadwens vapen då rikets tre delar var förenade under Konung Medna
Illustration av Johan Sundman

Faktaruta

Allmän information

Kategori: Rike
Plats: Söder om Nela’thaënas, väster om Iserion
Klimat: Fyra årstider, milt och regnigt
Regioner: Meoras, Wendlym, Haedos och Medna
Andra namn: Hästfurstarnas land
Statsskick: Tre furstendömen
Regent: Eneron Meoldar i staden Wendylm, Anaewer Medna i Meoras och Caemir Stalr i Haedos.
Övriga ledare: Viktiga krigsfurstar
Huvudstad: Förr Mednas
Viktiga städer: Wendylm, Medna och Haedos

Övrig information

Invånare: Mahadländare
Folkmängd: 350 000
Språk: Mahadwesiska
Valuta: Silvermynt
Politisk situation inrikes: Ostabil
Politisk situation utrikes: Neutral
Bundsförvanter: Nela’thaënas
Religion: Erethism (Tron på Skaparen som en kvinnlig gudinna vid namn Erethil)

Det största riket Meoras flagga
Illustrerad av Johan Sundman

Mahadwen är ett grönt land bestående av stora öppna gräsbeklädda slätter. I huvudsak livnär befolkningen på jordbruk, boskap men framför allt att träna och sälja hästar. I flera århundraden var Mahadwen inte ett självständigt land utan tillhörde Nirai, tills världsrådet Cirkeln beslöt att Mahadwen skulle bli självständigt i andra tidsåldern för att undvika ett krig. Hästfurstarna styr idag över grässlätterna, och landet är i stort sätt delat i tre ätter och tre stora städer. De är i vanliga fall ett fredligt folk som brukar jorden och säljer hästar, som för tillfället krigar inrikes. Inga andra krigare i världen kan mäta deras skicklighet på hästrygg.

Historia

Mahadwen grundades i andra tidsldern då världsrådet Cirkeln mot Nirais vilja beslutade att ge landområdet söder om Nela’taënas till hästfurstarna som levde där. I århundraden hade Mahadwen legat under Nirais styre, och Cirkeln valde att göra ett slut på flera år av uppror genom att ge hästfurstarna deras enga länder. Mednas hallar byggs i den sydöstra delen av landet och blir Mahadwens konungasäte och huvudstad.

Tyvärr var inte Mahadwens ledare helt överens om vem som skulle styra deras nya land. Under denna tid hade många kungahus i världen anlitat Kaelreds kändra drakriddare som kämpar och beskyddare, och det gjorde även Mahadwens självutnämnde konung.

Drakriddaren som tjänade under Mahadwens konung Medna hette Barthas, och konungen använde hans egenskaper för att kuva de övriga ledarna i riket under sitt styre. Men under flera år av krig blev Barthas allt mer inåtvänd och bildade en väldigt mörk relation till konungen som han kände sig utnyttjad av, samtidigt som han inte kunde gå ur tjänst på grund av det avtal de gjort. Men till sist fick Barthas nog, och år 1228 AT förstörde Barthas i sin drakskepnad huvudstaden Mednas hallar i Mahadwen. Flera försök att dräpa Barthas misslyckas, och ännu idag vågar ingen närma sig platsen då det ryktas om att Barthas fortfarande slumrar inne i hallarna i bergen.

Efter att Mednas hallar förstördes och kungafamiljen dog har det inte funnits någon enhällig regent i Mahadwen. Istället är landet uppdelat i tre riken, alla under styret från regionernas största städer och deras furstar. De nuvarande regenterna är Eneron Meoldar i staden Wendylm, Anaewer Medna i Meoras och Caemir Stalr i Haedos.

Den enda orsaken till varför Anaewer Medna är furste i Meoras är för att han är en direkt ättling till den avlidne konungen Medna som dog flera århundraden sedan, ett namn som fortfarande bär tyngd i landet. Trots det har Mahadwen länge varit utan enhällighet och de tre rikena Wendlym, Medna och Haedos har länge krigat sinsemellan om makten över landet. För tillfället råder en orolig vapenvila mellan de tre städerna, som med jämna mellanrum bryts.

I vissa fall har en del av Mahadwens krigare allierat sig med alverna från Nela’thaënas för att hjälpa dem i krissituationer. Men i regel har de hållit sig utanför världspolitiken.

Riket Wendylms flagga
Illustrerad av Johan Sundman

Folkets utseende

Mahadwens befolkning är ett stadigt folk, ofta med ljust, rött och ljusbrunt hår. Männen har ofta långt hår liksom kvinnorna.

Namn

Liksom i Karm tar man efter sin far som efternamn, exempelvis om ens far heter Aldyn blir ens efternamn Aldynsson eller Aldynsdotter.

Riket Haedos flagga
Illustrerad av Johan Sundman

Samhälle

Mahadwens befolkning livnär sig i stort sätt på jordbruk, boskap och att träna och sälja hästar. Alla som vill ha en bra häst vet att de kan få de bästa i världen i Mahadwen. Befolkningsmängden är inte stor, vilket har lett till att många av kvinnorna också blivit krigare och som övrigt har samma rättigheter som männen.

Mahadwens hästfurstar

Mahadwens hästfurstar

Religion

De delar religionskultur med alverna i Nela’thaënas, och dyrkar gudinnan Erethil.

Bland alverna i Nela’thaënas samt människorna i Mahadwen och Tervall kallas Skaparen för Erethil. Istället för att se på Skaparen som en man, hade kulten som byggts upp i dessa regioner gett Skaparen en kvinnlig gestalt. Tron kallas för erethisk tro, eller erethism, en trosutövare för ereit (plur. ereiter). I alvernas huvudstad Dal’elath finns ett stort naturtempel ägnat åt Erethil som är ett mål för vallfärd för de som dyrkar Erethil, medan små naturtempel oftast finns utanför byar och städer. 

Erethils emblem
Illustrerad av Johan Sundman

Militär styrka

Någon enhetlig militär styrka finns inte att tala om, men Mahadwens furstar har alla ett enskilt effektivt kavalleri till sitt förfogande. Strid på hästrygg är deras styrka och något att frukta, och deras bågskyttar på hästrygg är kända över hela världen. 

Mahadwen

I Mahadwen regnar det året runt, och gräset är tjockt och grönt även vintertid. Det är ett rätt platt land, utan större förändringar i landskapet som är täckt av gräs och åkrar.

Senaste händelser

Mahadwen har hållit sig utanför världspolitiken i stort sett, men deras allians med Nela’thaënas gjorde att de drogs in i den senaste konflikten mellan Iserion och Nela’thaënas där Eneron Meoldar sände sitt kavalleri för att hjälpa alverna att försvara sina östra gränser.

Allianser

Alverna i Nela’thaënas.

Rollspelstips  

De som rollspelar någon från Mahadwen bör besluta sig varifrån i Mahadwen karaktären kommer, för att besluta sig på vilken sida av konflikten de befinner sig ifall de skulle möta någon annan från Mahadwen i Talanrien. Alternativt kan de vara från en liten by som inte tillhör någon av hästfurstarna.

Bilder

https://www.deviantart.com/bakarov/art/Edoras-576512382

Post your comment

Leave the field below empty!

A password will be emailed to you.