Mörkeralver

Mörkeralver

Mörkeralver är korrumperade alver med mörk hy och vitt hår som dyrkar spindeldemonen, deras gudinna, Lloth. De lever i ett sadistiskt och våldsamt matriarkalt samhälle under bergen, och följer Lloths vilja.

Samhällets ursprung började över tvåtusen år sedan då en grupp av Nela’thaënas magikerelit som kallade sig Ish’dalár – de upplysta – utförde komplicerade magiska experiment, trots att det var förbjudet och trotsade därav alvkonungens vilja. Efter mycket forskning gjorde Ish’dalár ett försök att skapa en energikälla som skulle ge dem möjligheten att kontrollera, koncentrera och bevara magiskt energiflöde. De kände till riskerna, och trodde att de i sin arrogans skulle kunna övervinna de enorma krafter de försökte bemästra – vilket resulterade i en förödande katastrof. Den dagen ljöd en enorm explosion över hela Nela’thaënas som inga alver glömt, och en stor del av den norra skogen förstördes. Det enda som fanns kvar var en rykande krater, med otroliga förluster i liv.

De utvisades i exil, och då de sökte ett nytt hem fann de demonen Lloth djupt i Askbergen. Mörkeralverna fruktas världen över och hatas av alla. I många århundraden var de försvunna och man antog att de förvisade alverna dött ute i vildmarken ända tills mörkeralverna plötsligt uppenbarade sig ur Dar Zakhar och för att visa sin styrka attackerade de det närliggande riket Tarnaq – det starkaste riket bland människor i världen som ingen trott skulle kunna falla.

Riket föll snabbt och endast Estharons ruiner finns kvar, och chocken över Tarnaqs fall låg kvar i flera år och skakade om världsekonomin totalt medan Tarnaqs flyktingar fyllde världens städer och bar med sig berättelser om mörkeralvernas grymhet och snart kände alla till mörkeralverna, Dar Zakhar och spindeldemonen Lloth. Likaså några hundra år senare var det mörkeralverna igen som med hjälp av demonens magi som låg bakom Tharmads fall och lade förbannelsen över landet som gjorde att de döda reste sig ur sina gravar för att äta och döda de levande.

Mörkeralver utanför Dar Zakhar

De som av någon orsak väljer att fly och leva på ytan är ständigt jagade av sina bröder och systrar, och paranoida av Lloth som ofta besöker deras drömmar då de sover, och viskar på dem ur världens skuggor. Många av de som gått i exil bor som eremiter ute i ödemarkerna, medan andra har börjat skapa ett liv i handelsstaden Celeras, där till och med mörkeralver är tillåtna att vistas. Många av de mörkeralver som gått i exil är halvgalna och har svårt att komma undan Lloths influens som ligger djupt rotad i deras natur.

Mörkeralverna i Dar Zakhar

Dar Zakhar är mörkeralvernas rike som styr av demonen Lloth. Platsen är det onda man viskar om i världen, en mörk berättelse man berättar åt barnen då man vill skrämma dem – en berättelse som även skrämmer de vuxna. I århundraden har de varit symbolen för allt som är ont i världen.

Djupt under de östra Askbergen, skyddad av en enorm stenport följd av långa trappor och slingrande tunnlar som slutar i en enorm underjordisk kammare har mörkeralverna byggt sin huvudstad. Vid ankomsten från ytan till Dar Zakhars underjordiska dal kan man överblicka hela staden från en höjd, följd av slingrande trappor som slutligen leder till den enorma stadsporten i den svarta muren som omger staden. Staden har ett speciellt lyster omkring sig, dunkla magiska lampor som fyller mörkret med svaga reflektioner i den svarta fuktiga stendalen. De mörka byggnaderna med sina spetsiga torn och gotiska arkitektur omger citadellet i stadens mitt där stadens härskare, demonen Lloth, bor omgiven av sina prästinnor. Invånarna i Dar Zakhar dyrkar Lloth som sin gudinna fanatiskt och religiöst, som styr som deras härskarinna. Prästinnorna är mörkeralvernas högsta samhällsklass, ett samhälle som är matriarkalt.

Medan prästinnorna närmast Lloth och familjernas äldsta kvinnor styr samhället har männen det generellt omöjligt att nå styrande och inflytelserika positioner. Vanligtvis är männen krigare av lägre rang som lyder under kvinnliga befälhavare, arbetare, tjänare och i vissa fall magiker av lägre rang, medan kvinnorna är den styrande krigareliten och de högst utbildade magikerna.

Läs mer om Dar Zakhar här!

Post your comment

Leave the field below empty!

A password will be emailed to you.