Orker

Orker

I nordväst i grässlätterna under Järnbergen lever orkernas i sina klansamhällen. Det är stora till växt och många av klanerna är krigarfolk. Många har olika nyanser av mörk hudton, och ofta är de stora och muskulösa och har en kultur som cirkulerar runt spiritualism i allting och där man lägger djurens, förfädernas och naturens andar högt. Klanerna styrs av ofta shamaner eller den starkaste krigaren i klanen, och orkerna gör sällan någon skillnad på kvinnor eller män.

De är jägare som lever på landet men varje klan har en något av en egen kultur. Vissa är mer aggressiva än andra, där klanens medlemmar måste visa sitt värde genom att kriga och döda, medan andra är fridfulla och vill leva ifred. Det är de krigiska klanernas plundringar som ger orkerna så dåligt rykte i världen.

Orkklanernas samhällen varierar väldigt mycket beroende på vilken klan man kommer ifrån. Hör man till ulvklanen Gar Oroth har man ofta en fredligare uppväxt än i den krigiska klanen Gar Mal’rokh.

Orkernas kultur centrerar sig kring jakt, och respekten för de djur och byten man fångar, men även vördnaden för sin familj, sina förfäder och det spirituella i naturen.

Orkernas samhällen har ofta många krigare för att skydda sina länder och klander från andra rivaliserande orkklaner, men även shamaner som styr och leder klanerna på spirituellt plan.

Medan vissa orkklaner är mer fredliga, som Gar Lughana som lever i ett med naturen och dyrkar mångudinnan Lughana, har andra klaner en kultur mer baserad på krig, där man redan som barn måste visa sin styrka genom att ständigt slåss, kriga, och samla troféer från sina offer.

Orkerna i Mar Gharok

Mar Gharok är namnet på de vida grässlätterna där ork-klanerna har sina bosättningar och klaner. Det är stora till växt och ett krigarfolk som inte ska förväxlas med vättar. Oftast mörkgröna eller bruna i hudton är de stora och muskulösa och har en kultur som cirkulerar runt spiritualism i allting och där man lägger djurens andar högt.

Klanerna styrs av shamaner eller den starkaste krigaren i klanen, och man gör inte direkt någon skillnad på kvinnor eller män. De är jägare som lever på landet men varje klan har en något egen kultur.

Vissa är mer aggressiva än andra, där klanens medlemmar måste visa sitt värde genom att kriga och döda, medan andra är fridfulla och vill leva ifred. Det är de krigiska klanernas plundringar som ger orkerna så dåligt rykte i världen.

Du kan läsa mer om orker och Mar Gharok här!

Post your comment

Leave the field below empty!

A password will be emailed to you.