Wreax Situros

Spelas av: Axel (Savageddon) (Savageddons karaktärer)

Kön: Man

Ålder:  45 (Född 1377 TT)

Längd: 184 cm

Tyngd: 84 kg (105 kg i vattenform)

Födelseort: Antrophelia

Folkslag: Ish’dalár (Mörkeralv), Me’er

Lojalitet: Oklar

Civilstånd: Ogift

Utseende och Klädsel

Wreax ena öga är djupt mörk indigo och hans andra öga är vinrött. Han har axel-långt, bakåtkammat och snyggt svart hår. Han har oftast inget ansiktshår. Hans hud är en färg som är djupt mörk grå, men han har synligt vita blodkärl på kroppen. Hans utseende gör honom lätt att känna igen och identifieras lätt enbart på utseende i Antrophelia, och annanstans där hans rykte företräder honom. Tack vare hans till hälften mörkeralviska ursprung går det inte, på basen av hans vanligare uppsyn, att gissa direkt att han är till hälften Me’erisier.

Däremot under vattnet har han en undervattensform som gör det otvivelaktigt. Med åtta bläckfiskarmar och ett tjockt skal med fjäll som bildas på hans hud på övre kroppen och även hans skalle om han känner behov för det, blir han snabb på att simma och kan andas under vattnet, vilket gör att han trivs betydligt bättre i havet än på land i denna form. Wreax kropp är inte smal, utan däremot medelmåttigt muskulös även om han inte har mycket massa. Hans massa ökar dock märkbart då han är i sin undervattensform.

På land och i Antrophelia brukade han förut klä sig i en stilig dräkt i Handelsgillet Bläcks färger (mörkblå och guld). Numera bär han en bläcksvart dräkt med dekorationer i silver, och en svart mantel med huva. Under dräkten har han ofta en tunn svart läderutrustning för strid.

Personlighet (Enligt femfaktorteorin)

Öppen, intellektuellt nyfiken – Han tenderar att uppskatta konst, upplevelser, äventyr, ovanliga idéer, fantasi, nyfikenhet och omväxlande erfarenheter. Är intellektuellt nyfiken och villig att prova nya saker. Han är kreativt sinnad och är mer benägen till att ha okonventionella övertygelser. Han kan uppfattas som oförutsägbar, och är mer sannolik att engagera sig i riskabelt beteende.

Samvetsgrann, noggrann – Han har en tendens att vara självdisciplinerad, att agera plikttroget och målinriktat. Han planerar snarare än att agera spontant. Han kan också ofta uppfattas ofta som envis.

Extrovert, dominerande – Han är energisk, självsäker och har en tendens att söka stimulans och andras sällskap. Tycker om att umgås med folk och uppfattas ofta som full av energi. Tenderar att vara entusiastisk och handlingsorienterad. Han har hög gruppsynlighet, gillar att prata och hävdar sig själv. Kan verka mer dominerande i sociala miljöer.

Icke tillmötesgående – Tenderar inte att vara medkännande eller samarbetsvillig. Är mera tävlingsinriktad och fientligt inställd mot andra folk. Lägger eget intresse framför att komma överens med andra. Är i allmänhet inte oroad över andras välbefinnande och är mindre benägen att göra saker för andra. Ibland får hans skepsis mot andras motiv honom att vara misstänksam, ovänlig och osamarbetande.

Icke Neurotisk – Wreax är inte lätt upprörd, och är inte känslomässigt reaktiv. Han tenderar snarare att vara lugn och känslomässigt stabil. Han har ofta inte svårigheter att tänka klart, att fatta beslut, eller att hantera stress.

Bakgrund

Wreax är till hälften en Mörkeralv och en av Me’erfolket. Hans moder Amatha var en skuggdansare som hade blivit grovt sårad i en strid vid kanten av Elíden, där Mörkeralverna hade lyckats överraska alverna genom att ha rundat bergskedjan Aras Salanyar från öster och anfallit från norr. Nearenas styrkor hade dock ett försvar som inte kunde besegras, och lyckades därmed jaga undan mörkeralverna från sina gränser. Amatha lyckades nästan fly, men tog ett dussin pilar och föll i havet från ett stup. En Me’erisk handelsman från Antrophelia, Chronis Situros, hittade Amatha och räddade henne från att ha blivit uppslukad av havet, och Amatha blev kvar hos Chronis i Antrophelia där de bodde tillsammans i hemlighet, då en grupp mörkeralver i Celeras som motställer sig Lloth hjälper henne bryta loss från demonens inflytande. Efter flera lyckliga år tillsammans fick de sin son Wreax Situros.

Då Wreax var ett barn reste han redan mycket, och fick personlig utbildning i många former: av sina föräldrar i det de kände att de kunde lära honom, och han fick även utbildning i Caras Idhrenin, dock icke i magi, men snarare en strikt allmän utbildning.  Även Ziyaté, som var ledare till Amatha innan hon försvann, utbildade Wreax som barn i självförsvar och stridskonst. Tack vare sin intelligens tog han in saker snabbt, och redan i sin barndom hade han mångsidiga kunskaper och färdigheter, och han visade mycket potential i sin utbildning.

I Dar Zakhar hade det antagits bland mörkeralverna att hans moder Amatha dog i striden vid Elíden, men då Wreax var 17 blev han upptäkt av en spion från Dar Zakhar i Antrophelia. Som avkomman av en skuggdansare ställdes det ett krav på honom till att flytta till mörkeralvernas land. Då Lloth blev medveten om att Amatha inte dog, tvingades hon ta skilsmässa från Chronis och återvända hem, då Lloth kallade till henne genom hennes drömmar. Med tiden lyckades hans moder vinna tillbaka sin respekt bland mörkeralverna, men hennes oförmögenhet att kunna strida längre gjorde att hon blev prästinna.

Däremot blev Wreax behandlad betydligt värre som man och halvblod, då han blev ofta utsatt för tortyr, närapå omöjliga fysiska utmaningar och hård militär disciplin. Han  stannade i Dar Zakhar femton år, där hans unika talanger i undervattnisk strid och utbildningen som han fått av Ziyaté och sin moder gjorde att han tvingades på militära uppdrag med skuggdansare oavsett sitt kön. Han sågs dock inte som en av deras jämlikar, även om han innan kort blivit mycket kunnig på att strida på okonventionella sätt och i farliga operationer, och hans närvaro ogillades starkt av skuggdansarna och andra högt uppsatta mörkeralver.

Innan Wreax lämnade Dar Zakhar blev han ett föremål för Lloths större ambitioner. Med en fabricerad orsak för att lämna Dar Zakhar blev han skickad till Neurotar där han blev tagen under sin kusin Deimos Situros vinge, dock inte av vänlighet, utan snarare utav möjligheten att tvinga honom i en tacksamhetsskuld. Wreax fick Deimos att tro att han behövt finansiellt stöd för att komma undan mörkeralverna, vilket enbart var en lögn som han använde för att komma nära honom och arbeta för honom. För fem långa år arbetade Wreax för Deimos, men år 1414 TT bedrog han sin kusin grovt tillsammans med Naera Rennyn, som också under den tiden hade arbetat för Deimos i en egen tacksamhetsskuld.

Som en ung man i Antrophelia var Wreax en pålitlig, skarpsynt och flitig handelsman, som var ytterst lojal gentemot sin far och Me’erisia. Däremot har åren i Dar Zakhar gjort honom kall, manipulerande och krigsfärdig. Hans nutida handlingar för honom längre och längre längs stigen till att bli en skräckinjagande kriminell ledare, med varje brott han begår grövre än det tidigare.

Familj – Hus Situros

Bland de av Me’erfolket är namnet Situros synonymt med adliga handelsmän som anställde stora mängder me’erfolk i handel. Ett ovanligt drag för familjen var också att de själva ofta var väldigt involverade i själva verksamheten, då många adliga släkter ofta anställde andra för att arbeta för dem så att de själva inte behövde göra det. Men i familjen ansågs entreprenörskap, samvetsgrannhet och arbetsamhet vara viktiga egenskaper som uppmuntrades och bevarades med stolthet. Även då andra adelsmän såg familjen Situros som något egendomliga på denna punkt så respekterade de familjen mycket trots allt, så mycket som familjen åstadkommit historiskt. Det gick inte att säga om många andra adelsfamiljer, då flera av dem upprätthöll någon form av oengagerat ledarskap som gynnade på arbetarnas svett, medan de kunde leva någolunda hedonistiskt.

Namnvärda handelsmän som Dardanos, hans farfars far, Cephalus, hans farfar, hans fader Chronis, och dennes bror Evander hade alla haft goda rykten i Antrophelia som medlemmar av släkten. Wreax var också omtyckt på grund av hans faders aktivitet och rykte bland handelsmännen och Handelsgillet Bläck. Denna association med handelsgillet gör att han lätt har kunnat skapa ett rykte som en ärlig handelsman och respekterad Antrophel’ier. Hans relativt unika härkomst som både mörkeralv och me’erisk påminner också många om nuvarande regenten Isra Sarrancenia. Däremot är det oklart ifall Wreax själv är involverad i politiken i Me’erisia. Han har länge varit väldigt lojal till sin far, Chronis Situros, och gjort vad som helst för att beskydda honom och hans goda namn, men nu är deras förhållande svårt då Chronis har sjunkit i en djup depression av allt som hänt och ändrat Wreax från den unga man som han kände innan han skickades till Dar Zakhar. Den sonen har han aldrig fått, och kommer troligen aldrig att få tillbaka.

Handelsgillet Bläck

Wreax arbetade tidigare som undersåte till Vésiva och Neyir i Handelsgillet Bläck likt sin far. Han var ytterst framgångsrik i sina arbetsresor som han gjort till t.ex. Celeras, Nirai och Iserion där han spridit gillets namn till flera olika ställen och etablerat handelsrelationer som gynnat Me’erisia.

Numera har han dock tagit avsked från handelsgillet och är inte längre anställd. Detta har dock betytt att han har kunnat ge sin fulla kapacitet till sitt eget projekt, Bläckspindelns Kontaktnätverk.

Bläckspindelns Kontaktnätverk

Efter att Wreax förrådde sin kusin Deimos Situros tog han över den nybildade organisationen som efteråt blev ett internationellt kartell för smugglare och försäljare av olagliga och svåråtkomliga produkter, vilket då gjorde att dessa produkter har rört sig och sålts i större mängder över gränser mellan riken och inom dem. Otaliga privata hälare och smugglare, samt mindre grupper av brottslingar, betalade för beskydd till organisationen. Dessa brottsliga gäng och försäljare var för det mesta väldigt positivt inställda till kontaktnätverket, eftersom de njöt av att bli beskyddade från konkurrenter och auktoriteter under kontaktnätverkets skydd.

Det förekom även att beskyddarverksamhet som organisationen begick även kunde klassas som utpressning, då vissa brottslingar betalade för att bli beskyddade från själva kontaktnätverket, och rätten att få begå sin verksamhet. Bland dessa brottslingar uttalades hans smeknamn “Bläckspindeln” med skräck, då organisationen hade gått mycket långt för att skrämma undan ovälkomna konkurrenter i svarta marknaden som inte gått med på att samarbete med nätverket. Wreax egen identitet var för en lång tid inte bunden till detta smeknamn direkt, eftersom få visste om att han är denna Bläckspindel som dessa laglösa försäljare fruktar.

Organisationen han bildade under sig möjliggjorde att han själv kunde styra verksamheten centralt samtidigt som hans lokala kontakter i flera kanter av Talanrien agerade som självständiga enheter. Ledarna för dessa enheter som tog ansvaret om sina egna respektive riken kallade kollektivt “Tentaklerna”.

Det fanns få organisationer som kunde tänkas vara direkta konkurrenter, men den mest nämnvärda konkurrerande kraften i Talanriens svarta marknad var Det Tionde Fingret i Celeras. Bläckspindelns Kontaktnätverk gjorde sitt bästa för att skapa ett kartell och utnyttja en monopolsituation av att ha sina händer kring all brottslig verksamhet i de riken som de var aktiva i.

Numera har Kontaktnätverket splittrats på grund av Tentaklernas förlorade förtroende i Wreax, och nu samarbetar han enbart med brottslingar i Celeras och i Worggard, vilka är de enda riken där kontaktnätverkets verksamhet fortfarande sker.

En annan kvarleva av Kontaktnätverket är en hamnstad som heter Bläckspindelns Bukt i norra Worggard. Bukten påminner många om piraternas ö Spillerhamn och handelsstaden Celeras samtidigt, med en demografi som är nästan enbart uppgjord av laglösa, och en så gott som militär stadsvaktstyrka som försvarar bukten aggressivt.

 

Egenskaper 

 

Me’eriska Bläckfiskförmågor – Hans undervattniska form ger honom vissa talanger, t.ex. att kamouflera sig i undervattniska omgivningar, och släppa ut stora mängder bläck ur tentaklerna i ett moln under vattnet som gör det nära omöjligt för flesta varelser att se igenom vattnet. I rätt omständigheter kan molnet vara länge, men starka vågor, stora mängder rörelse i vattnet och andra faktorer kan göra att bläckmolnet utsprids och blir snabbt genomsynligt t.o.m. efter en sekund.  Även då han är i sin undervattniska form på land kan han sprida bläck på marken omkring sig, och bläcket i vätskeform kan vara ytterst halt. Tvärtemot vad många tror är bläcket inte giftigt och antänds inte lätt.

Många lämmar – Han föredrar oftast i stridssituationer, även på land, att använda sin undervattniska form. Den tillåter honom att röra sig omkring effektivt på okonventionella sätt i väldigt små eller begränsade utrymmen, t.ex inomhus, och ta stöd av väggar, eller ta i föremål eller hantera flera vapen på ett sätt som andra raser som är begränsade till två armar och ben inte kan.

Onaturlig rörelseförmåga – Wreax var målet för en stor orkestrerad ritual i blodmagi som givit honom en förmåga att kunna röra sina lämmar snabbare med hög koordinationsförmåga. I sin undervattniska form, speciellt då han är i vattnet, kan han använda denna förmåga mycket mer effektivt, vilket tillåter honom att motarbeta vattnets resistans i användningen av sina vapen och simma otroligt snabbt.

Användning av magikers blod – Tack vare den blodmagiska ritualen kan han använda magikers blod, dock mycket begränsat, för att låna av deras magiska kunskap. De gånger han har använt sig av denna förmåga har han ofta kunnat göra endast en trollkonst innan hans sinne blir utmattat.

Alltid beredd och beväpnad – Wreax bär också ofta på ett antal knivar och dolkar av olika storlekar som han valt ut på basen av vilken del av hans klädnad han gömmer den under. Han bär ofta dessa knivar för att ha tillgång till vapen som är lätta att använda och lätta att dra fram ifall han hamnar i en plötslig situation. Dessutom bär han ofta dessa knivar så att han är beväpnad även i situationer där han låtsas att han inte är det.

Erfaren seglare – Wreax är mycket bekväm på skepp och att färdas långa vägar över hav. Han har ingen rädsla då det gäller hav eller att hamna i vatten. Kan själv agera som kapten för ett fartyg om det krävs, även om han ofta inte gör det då han brukar anställa full besättning.

Ogillar vistelse långt ifrån hav och sjöar – Wreax känner sig lätt ute ur sitt element då han färdas för långt ifrån vatten. Han avskyr färder igenom stora öppna marker, öknar och skogar.

Bemöter de flesta han möter med ogillande – Det finns flera olika slags individer Wreax gillar vid första möte. Ofta gillar han personer som visar liknande egenskaper som han själv, dvs. intellektuellt sinnade personer, snabbtänkta eller humoristiska individer, skickliga förhandlare som vågar stå på sina egna ben, och folk som inte visar rädsla eller starka negativa känslor öppet. Däremot ogillar han främst personer som är ohövliga eller oförskämda, och nästan de flesta andra personer som han inte hittat en orsak att gilla. Därför brukar det ofta ta en tid innan Wreax verkligen gillar andra personer, även om han ger ifrån sig bilden att han gör det, tack vare sin manipulativa natur.

 

Styrkor

Skicklig och erfaren i närstrid – Wreax blev utbildad av sin moder i användningen av ett vapen hon specialiserat sig som skuggdansare, Kedjepiskan. Wreax har två av dessa, men kan använda bara en i taget. Den första piskan är uppbyggd av sex metallstavar som är länkade i varandra i en kedjelik struktur, och i ändan av piskan är en kloliknande metallbit. Den andra är väldigt lik den tidigare, men är byggd istället med 10 metallstavar. Den kortare är mer lämpad för snabbhet och den längre är effektiv mot längre närstridsvapen som spjut. Tiden han var tvungen att bo i Dar Zakhar var han tvungen att delta i strider med andra mörkeralver, vilket stärkte hans sinne för kamp och byggde vidare på sin moders utbildning.

Orädd – Oftast är han väldigt behärskad, beslutsam, och är inte rädd för konflikt eller konfrontationer.

Hög tröskel för smärta – Wreax har upplevt mycket som har orsakat honom smärta både fysiskt och mentalt, i kamp, tortyr, och andra skador. Hans smärttolerans är mycket hög som resultat.

Intelligent, utbildad, väl informerad – En av de främsta resurserna han speciellt arbetat för att ha, och att vara förmögen i, är information. Han är mycket påläst, intellektuell, och har tillgång till mycket källor av information om saker som sker omkring.

Bra på att förhandla – Han har ett gott sinne för handel, diplomatisk diskussion och förhandling tack vare uppväxten hos sin fader och sin långa karriär i handel.

Förmögen – Tack vare sin tidigare succé i laglig och olaglig handel, och hans bakgrund i en respekterad adelsfamilj har Wreax blivit mycket förmögen, och har tillgång till resurser som få har.

Manipulativ – Han är bra på att gömma sina äkta reaktioner, känslor och ambitioner, vilket gör att han kan vinna över andras förtroende, speciellt då det kommer till nya bekantskaper som inte är misstänksamma mot honom till att börja med.

Aktsam – Till sin personlighet är han misstänksam och upptäcker ofta lätt ifall folk försöker lura honom.

Känslokall – Wreax kan göra rationella beslut även i svåra och hotande situationer. Kan göra oempatiska beslut om de gynnar honom. Är svår att förföra, och att inverka på hans känslor eller manipulera honom är svårt.

Svagheter

Mindre effektiv på land – På land är han allmänt sätt klumpigare och långsammare än under vattnet. På land kan han enbart utnyttja sin förmåga för onaturligt snabb rörelseförmåga i korta ”spurter” relativt sällan, och blir snabbt utmattad ifall han missbrukar denna talang. Den undervattniska formen som han främst brukar föredra att strida i är inte heller lämpad för att röra sig långa sträckor eller snabbt, eller i öppna områden som t.ex. slagfält där han inte kan utnyttja fördelarna med sin anatomi.

Icke magiskt kunnande – Trots att hans moder Amatha var begåvad i magi, och hans förmåga att använda en magikers blod, är Wreax inte utbildad eller kunnig i magi. Han har inte heller någon formell utbildning i magi. Den förmåga han använder för magi med hjälp av magikerblod använder han mycket, mycket sällan, då den kräver mycket möda och tillgång till en magikers blod, och för att han inte behärskar denna förmåga fullkomligt vilket kan leda till oväntade resultat. Han föredrar allra främst att anställa magiker för att göra magi ordentligt för honom, och inte lita på denna talang själv ifall han inte måste.

Narcissistisk – Wreax blev illa behandlad som halvblodig mörkeralv i Dar Zakhar. Som konsekvens och försvar mot de negativa erfarenheter han blev utsatt för drog han sig tillbaka till sin privata värld i sitt sinne, där han var allsmäktig och allvetande och därför immun mot all illa behandling. Han gömde sitt sårbara sanna jag i en djup mental källare – och presenterade utåt ett falskt själv för världen. Även detta sanna jag har förvrängts med många långa år, och detta har en stor inverkan på många andra områden av hans sinne.

Storhetsvansinne – Han har en tendens till att vara överambitiös, vilket kan leda honom till att få flera fiender än vänner. Hans överflödiga självsäkerhet kan göra honom arrogant, vilket kan leda till dumdristighet eller överskattning av sina förmågor.

Girig – Eftersom Wreax till sin natur är konstant fokuserad på att villa ha mera av allt är hans målsättningar relativt förutsägbara för dem som känner till denna egenskap av honom. Det är dock ibland svårt att förutsäga hur långt denna girighet går, men att locka honom med att ge honom det han vill ha kan vara effektivt för att få det man vill av honom. Ifall någon vägrar att alls förhandla med honom börjar han direkt ogilla denna person, och detta kan leda till vidare konflikter.

Bemöts likt mörkeralver – Då hans utseende till stor del liknar mörkeralvernas bemöts han ofta med de fördomar som folk har gentemot rasen. Detta har vissa undantag. Det tydligaste undantaget är Celeras, där fördomar mot mörkeralver inte råder. I Me’erisia och Worggard har han utvecklat ett gott rykte oavsett sitt arv. Trots att han enbart är halvblodig mörkeralv är det känt att han genomför Lloths vilja och bemöts enligt det i Dar Zakhar.

Hotfull – Kan ofta ses som farlig eller ett hot av auktoriteter som t.ex. vakter, och som skräckinjagande av mer vaksamma och ängsliga folk. Kommer i regel dåligt överens med dessa slags individer redan från början.

Manipulativ – Även om hans manipulerande natur har fördelar kommer den med nackdelar. Om någon känner hans tendens till opålitlighet och till att vara olojal, ohederlig och otrogen får han ofta arbeta hårt mot misstankar som dessa folk har gentemot honom.

Höjdskräck – Han har en stark och nästan förlamande höjdskräck och avskyr att klättra till höga ställen, eller delta/bli utsatt för sätt som kan göra att han hamnar på något ställe därifrån han kan falla.

Känner obehag/rädsla mot hästar – Då en häst är fastspänd eller drar en droska, eller annars är i kontroll, är Wreax bekväm med den. Då det gäller hästar som är osadlade, eller tillhör en fientlig ryttare, kan han känna ett starkt behov att fly eller komma undan för att inte bli under. Rädslan härstammar från en situation i hans barndom då han blev under en häst.

Känslokall – Känner inte empati även om han förstår det på ett rationellt plan. Andra kan upptäcka att han är oempatisk eller hänsynslös ifall han inte är noggrann.

 

Senaste händelser och nuvarande position:

Efter att Wreax blev kidnappad av Moira och transporterad till Celeras till Det Tionde Fingret blev han torterad och fängslad hos denne. Hans allierade bröt honom fri ur fångenskap, men snart efter splittrades Bläckspindelns Kontaktnätverk. Efter en grov förlust söker Wreax en ny riktning för sig själv.

 

Livshändelser och pågående rollspel

År 1377 TT
Födelse
Föds i Antrophelia, Me’erisia.
År 1387 TT
De första stegen mot mörkret
Reser med sin moder Amatha till Celeras för att möta Ziyáte. Denne börjar undervisa honom i strid. Länk till tråd
År 1394 TT
Den Okrönta kungen av svarta marknaden, Prolog: Ett första farväl
Hans mörkeralviska moder Amatha och han blir upptäckta i Antrophelia, blir tvingade till att flytta till Dar Zakhar. Länk till tråd
År 1409 TT
Den Okrönta kungen av svarta marknaden, Kapitel 1: En spindel lämnar sitt nät
Lämnar Dar Zakhar, får sin kusin Deimos Situros att tro att han flyr med dennes hjälp. Återvänder till Antrophelia, och flyttar in hos Deimos i familjens borg på Neurotar. Länk till tråd
År 1414 TT
Den Okrönta kungen av svarta marknaden, Kapitel 2: Ett familjeförråd
Bedrar Deimos och blir ledare för Bläckspindelns Kontaktnätverk. Länk till tråd
År 1415 TT
Simma lugnt eller gå fel?
Begår olaglig verksamhet i källaren av ett Me’erisiskt värdhus, möter Vésiva och Luka i förrän han smiter från stället. Länk till tråd
År 1416 TT
Katt möter spindel
Möter Axel på resa igenom Iserion, kommer överens om samarbete efter att denne försöker stjäla från honom och blir upptäckt. Länk till tråd
År 1417 TT
Blodet Sinar Aldrig
Möter Sparven i Nirais landsbygd, har en destruktiv strid som han förlorar och tvingas fly. Länk till tråd
År 1419 TT
Vad har jag i påsen min
Möter Luka i Antrophelia, blir antastad av Taras och attityd mot Nennas Kompanjoner blir fientlig. Länk till tråd
År 1420 TT
En gäst i vättekonungens salar
Avtalar med Vättekonungen Zekk Grashnak om samarbete och allians mellan Me’erisia och Worggard. Länk till tråd
År 1421 TT
Ett handelsfartyg från norr anländer
Reser till Celeras för handel, och förlorar Trond som kontakt i nätverket. Länk till tråd
År 1422 TT
En kris i Djupgraven
Sänder ett brev till Isra Sarrancenia från Celeras där han avslöjar att han är bakom Djupgravens korallkris. Länk till tråd
År 1422 TT
I skogens utkant
Möter Kheezai och Ithia på vägen till Ethirion i Celeras. Överlämnar en stulen dvärgisk skatt till Ethirion som stulits av Axel på hans bud. Länk till tråd
År 1422 TT
Den okrönta kungen av svarta marknaden, Kapitel 3: Ett möte mellan kungar
Möter åter igen Vättekonungen Zekk Grashnak. Gör ny överenskommelse då allians mellan Me’erisia och Worggard visat sig omöjlig. Länk till tråd
År 1422 TT
Ett handelsfartyg återvänder
Återvänder till Antrophelia. Avtalar med Isra Sarrancenia om att hitta hennes försvunna halvsyster, avslöjar till Vésiva att han tillfångatagit Neyir. Länk till tråd
År 1422 TT
Antrati för information
Möter Daermond i Antrophelia, avtalar om att betala honom för information på drottningens ärenden. Länk till tråd
År 1422 TT
Ett Möte i hemlighet
  Utpressar Vésiva för att försöka få information gällande hennes roll i Karm, om det Tionde Fingret, och Fëani Sarrancenia. Tar avsked från Handelsgillet Bläck. Länk till tråd
År 1422 TT
Nere på botten, här är det toppen..?
Möter Aine från Tredje ögat i Antrophelia. De gör en romantisk färd utanför sfären. Länk till tråd
År 1422 TT
Den okrönta kungen av svarta marknaden, Kapitel 4: På spåret efter Fëani Sarrancenia
Lämnar Antrophelia, påbörjar resan mot Frostheim i Kaldrland för att hitta Fëani Sarrancenia. Skickar ett brev som svar till hennes tidigare. Länk till tråd
År 1422 TT
Ulvarnas återkomst
Brevet till Fëani Sarrancenia når fram. Länk till tråd
År 1422 TT
Svärdet riktar dit fingret pekar
Skickar brev till Akila Tenir i Iselem. Skickar lönnmördaren Lhoris för att arbeta för henne. Länk till tråd
År 1422 TT
Vägskäl
Möter Fëani Sarrancenia och Arand i Frostheim. Diskussionen blir kortlivad och Wreax lämnar Frostheim snart efter. Länk till tråd
År 1422 TT
Den som väntar på något gott...
Återvänder till Me’erisia, tror att han möter Aine, men blir kidnappad av Moira. Blir transporterad till Celeras, där han blir torterad och fängslad av det Tionde Fingret.  Länk till tråd
År 1422 TT
Den okrönta kungen av svarta marknaden, Kapitel 5: Den okrönta kungens fall
Wreax blir utbryten ur Tionde Fingrets katakomber. Bläckspindelns Kontaktnätverk splittras. Länk till tråd

Post your comment

Leave the field below empty!

A password will be emailed to you.